ZAPYTANIE dot. szacunkowej wyceny kompleksowej usługi doradczej dotyczącej wdrożenia modelu biznesowego internacjonalizacji w firmie EURO-RAMA Sp. z o.o.


Zapytanie ofertowe


Zapytanie ofertowe w ramach zamówienia na dostawę wraz montażem nr 1/VI/RPO/2019

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 - Wzór oferty.docx

zał. nr 2a dokumentacja techniczna Euro-Rama Ulanow.docx

zał. nr 2b dokumentacja techniczna OSP Surowa.docx

Zał. nr 3 - Wykaz robót.docx

Zał. nr 4 - Wykaz osób.docx

Zał. nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań.docx

Zał. nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx

Zał. nr 7 - Wzór umowy Euro-Rama.docx

Zał. nr 8 - Oświadczenie RODO.docx

Odpowiedzi na zapytania z dnia 4 lipca 2019r.

Informacja o wyborze wykonawcy


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz o strategii wzorniczej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Działanie 1.4 Wzór na konkurencję - etap I

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze oferty (889 KB)


Dostawa maszyn na potrzeby realizacji projektu pn "Uruchomienie produkcji elementów z drewna klejonego przez firmę EURO-RAMA SP. Z O.O." - ETAP-3

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy wykonawcy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu wymogów

Załącznik nr 3 - wykaz zrealizowanych dostaw

Załącznik nr 4 - projekt umowy sprzedaży

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA Z DN.30.09.2016

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowegoDostawa maszyn na potrzeby realizacji projektu pn "Uruchomienie produkcji elementów z drewna klejonego przez firmę EURO-RAMA SP. Z O.O." - ETAP-2

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy wykonawcy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu wymogów

Załącznik nr 3 - wykaz zrealizowanych dostaw

Załącznik nr 4 - projekt umowy sprzedaży

Informacje uzupełniające

ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA Z DN.27.09.2016

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA Z DN.29.09.2016

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA Z DN.30.09.2016

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego


Dostawa maszyn na potrzeby realizacji projektu pn  "Uruchomienie produkcji elementów z drewna klejonego przez firmę EURO-RAMA SP.Z O.O." - ETAP-1 (wznowienie)

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy wykonawcy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu wymogów

Załącznik nr 3 - wykaz zrealizowanych dostaw

Załącznik nr 4 - projekt umowy sprzedaży

Informacje uzupełniające

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA Z DN.30.09.2016


Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego


Dostawa maszyn na potrzeby realizacji projektu pn  "Uruchomienie produkcji elementów z drewna klejonego przez firmę EURO-RAMA SP.Z O.O." - ETAP-1


Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej i sanitarnej w ramach rozbudowy budynku magazynowo - produkcyjnego z częścią socjalną w miejscowości Ulanów


Zapytanie ofertowe RPO 2014 - 2020

Dokumentacje projektową należy rozpakować za pomoca programu WinRar.


ODPOWIEDZI  DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA  ROZBUDOWĘ BUDYNKU MAGAZYNOWO- PRODUKCYJNEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ DLA FIRMY EURO-RAMA SP.Z O.O.

Odpowiedzi do zapytania ofertowego (122kB)

Załącznik - zestawienie stolarki (31kB)

Informacje zamawiającego (104kB)

Załącznik numer 1 - formularz ofertowy Wykonawcy (189kB)


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (176kB)